Jak to funguje

Podstatou této metody čištění kanalizace je zavedení tlakové hadice do potrubí. Ideální možnost je čistit ze vnější strany předpokládaného ucpání. To však často není možné, proto se tlaková hadice zavádí do odpadu přes odtok WC.Vháněním vody pod tlakem trysky v hlavici nejen hadici samovolně posouvají do útrob potrubí, ale na čele rozrušují silnými paprsky vody usazeniny, které pak volně odtékají. Potrubí se tímto způsobem pročistí nejenom v čelním směru, ale pomocí trysek po obvodu hlavice všude na stěnách potrubí, takže po vyčištění jsou trubky zevnitř jako nové.

Nevýhody této metody

Základní nevýhodou je nutno dostat hadici do bytu a do odpadu.Užití je tedy omezeno délkou hadice a vzdáleností čištěného místa od místa, kam až může zajet cisterna s vodou. Pokud je v blízkosti hydrant, lze napojit tlakovou hadici i tam. Nemusí se pak jezdit pro vodu při vyčerpání cisterny. V případě masivního ucpání může také dojít ke vzdutí vody do bytu. Je to způsobeno tím, že do okamžiku úplného proražení ucpaného místa nemůže voda k čištění odtékat dál do kanalizace a zůstává před ucpaným místem.


Štítky: